t f v r
^

My 1st name must be he ain’t shet cause every time Im in…My 1st name must be he ain’t shet cause every time Im in the car betches be like He AIN’T SHET

Share